De-Duivencoach.nl
Nico van Veen

Economische schade door het verlies van jonge duiven - Rian Talen

Rian Talen schreef in 2015 een scriptie in het kader van haar studie Dierwetenschappen aan de Wageningen Universiteit. Ze deed onderzoek naar de economische schade voor duivenmelkers, die veroorzaakt wordt door het verlies van jonge duiven in 2014. Middels een enquête die door 571 duivenliefhebbers  is ingevuld, heeft ze een grote hoeveelheid informatie verzameld. De overige informatie verkreeg ze van haar vader Bert Talen, Leo van der Waart lid van het WOWD en Bram Scherpenzeel en daarnaast via literatuuronderzoek.

Rian heeft onderzocht hoe de duivensector er in Nederland uitziet, hoe de duivensport zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld, hoe hoog de kosten en opbrengsten zijn die gemoeid gaan met jonge duiven in de duivensport in 2014, wat de oorzaken zijn van de verliezen onder jonge duiven, de invloed van verlaagde veiligheid van diervoeders op de verliezen onder jonge duiven en in hoeverre het mogelijk is om met goede voeding de verliezen te beperken.

Het onderzoek geeft behalve een samenvatting van hoe de duivensport in Nederland beoefent wordt een interessante kijk op de sportbeleving van de gemiddelde liefhebber, er van uitgaande dat de 571 liefhebbers die de enquête hebben ingevuld een dwarsdoorsnede zijn van de Nederlandse duivenliefhebbers.

Proefschrift Rian Talen Economische schade verlies jonge duiven.pdf