De-Duivencoach.nl
Nico van Veen

Duivensport met uitsterven bedreigd of toch niet? - Lowie Verdru

Lowie Verdru deed in het kader van zijn opleiding "Grafische en Digitale Media" onderzoek naar de duivensport in België. Het overkoepelende onderwerp van zijn werkstuk is volkscultuur, liefhebberijen, hobby’s en gewoontes die aan het uitsterven zijn. Hij legt in het kort uit wat de duivensport inhoudt, spreekt met duivenliefhebbers, bezoekt de duivenmarkt in Lier, heeft een interview met één van de eigenaren van PIPA en bestudeerde cijfermateriaal over de laatste vijf jaar van de Koninklijke Belgische Duivenbond. Hij heeft tevens een korte documentaire over de duivensport in België gemaakt.

Onderzoek duivensport - Lowie Verdru 

Video over de duivensport in België - Lowie Verdru