De-Duivencoach.nl
Nico van Veen

Boekenlijst

De onderstaande boekenlijst heb ik kort na mijn start met de-duivencoach.nl op mijn website geplaatst omdat ik erg veel vragen kreeg over basale zaken waarop de antwoorden in menig duivenboek te vinden zijn. Veel van deze boeken zijn voor een paar euro op internet te vinden. Bijvoorbeeld via de volgende sites www.veilingkijker.nl/postduiven_boeken.html of op www.boekwinkeltjes.nl. Op 4 oktober 2019 heb ik deze lijst geactualiseerd en tevens heb ik de boeken die ik zelf bezit geel gearceerd omdat ik ook regelmatig gevraagd word of ik een bepaald boek bezit. Overigens dat ik een boek bezit wil niet zeggen dat ik het verkopen wil. Alleen dubbele exemplaren verkoop of ruil ik.

Algemene duivenboeken / boeken over wilde & tropische duiven

 • 1.            De duivenvriend - J. H. Beekman
 • 2.            Duiven, sieraad en plaag - W.J. Doude van Troostwijk (AO Reeks)
 • 3.            Nederlandse duiventillen – H. Giezen-Nieuwenhuys
 • 4.            De Lachduif - Hein van Grouw
 • 5.            Lucht op Plat - Thor Hendriks
 • 6.            Wilde duiven van de wereld - Wilfried Lombary
 • 7.            Kijk, een duif - Jan Luchtmeijer
 • 8.            Duiventillen in Drenthe - H.M.Luning
 • 9.            Duiven - Maaike Luitwieler
 • 10.          Tropische duiven – R. v.d. Mark
 • 11.           Duiven in de volière – J. Nicolai
 • 12.          Diamantduiven als hobby - H. Slijkhuis
 •              Het Kleine Siervogelboekje _ Kleindier Liefhebbers Nederland ( H. Slijkhuis)
 • 13.          Duiven houden - C.A.M. Spruijt
 • 14.          Op Safari in de Stad - Duif - Isabel Thomas
 • 15.          Prisma Duivenboek – Thijs Vriends
 • 16.          De duiven van Temminck en Knip - H. Wijnhoven & A. Reeuwijk

 • Postduiven

 • 1.         Duivensport op hoger plan – Jan Aerts
 • 2.        Een halve eeuw met duiven - Jan Aerts
 • 3.        Gij en ik over duiven – Jan Aerts
 • 4.        Vlucht naar de top - Jan Aerts
 • 5.        Hoe wij ze spelen - Jan Aerts & L. Vermeijen
 • 6.        Hoe wij ze keuren - Jan Aerts & L. Vermeijen
 • 7.        Credo voor de duivenmelkers - Edward Baeten
 • 8.        De witte veer - 100 jaar duivensport - Edward Baeten
 • 9.        Duivenlatijn - Edward Baeten
 • 10.       El Sham - Paarden of duiven : hun bloed liegt nooit - Edward Baeten
 • 11.        Foksystemen met beroemde rassen - Edward Baeten
 • 12.       Praktische raadgevingen voor duivenliefhebbers - Edward Baeten
 • 13.       Spelen met jonge duiven - Edward Baeten
 • 14.       Succes in de duivensport - Edward Baeten
 • 15.       Van start tot finish - Edward Baeten
 • 16.       Voeding van de weduwnaars - Edward Baeten
 • 17.       Volledig handboek der moderne duivensport – Jos Baeten
 • 18.       Duifje Dex - Renate van Beusekom
 • 19.       Uiterlijke kenmerken van Crackduiven - Gert Jan Beute
 • 20.       Glashelder – Gert Jan Beute
 • 21.       Houdt ze gezond - Prof F. de Becker
 • 22.       Gewaarborgde keurmethode voor reisduiven - Jules de Bleeckere
 • 23.       Duivensport en wetenschap (Met meer kennis naar meer sportgenoegen) – Ir. P. Blondeel
 • 24.       Rationele voeding van de postduif - J.C. Bom
 • 25.       Duivenziekten en haar bestrijding – J.C. Bom
 • 26.       Terug naar de basis - Peter Boskamp
 • 27.       Duiven gezond houden – Peter Boskamp
 • 28.       De kunst van het Kweken - Steven van Breemen & Prof. A. Anker
 • 29.       Weduwschap met doffers en duivinnen – R. Breman
 • 30.       Zo Moeder Zo Zoon - H. Breuer
 • 31.       Zo Vader Zo Zoon - H. Breuer
 • 32.       Moderne Duivensport - H. Breuer
 • 33.       Postduivenspreekuur deel I t/m VI - Drs. C.J. v.d. Brink
 • 34.       Duiven houden, ja natuurlijk - Th. Zwanenburg & T. v.d. Brink
 • 35.       Postduiven (Praktische handleiding voor liefhebbers en kwekers) - Toni Brüggemann
 • 36.       Topduiven onder het keurend oog - Frans Bungeneers
 • 37.       Het Ras v.d. Wegen - Machiel Buijk
 • 38.       Jan Aarden en de geschiedenis van de Nederlandse fondduif - Machiel Buijk & Sjra Hendriks
 • 39.       Kampioen met VLEUGELKENNIS - André Christiaens
 • 40.       Duivensport van dag tot dag - A. Christiaens
 • 41.       Hoe Standhouden deel I (Duiven gezond houden en goed laten presteren) - André Christiaens
 • 42.      Hoe Standhouden deel II (Duiven gezond houden en goed laten presteren) - André Christiaens
 • 43.       Ik de veroordeelde - A. Christiaens
 • 44.       Karel Meulemans (Het volledige verhaal van een legendarisch duivensportliefhebber) - Frank Daelemans
 • 45.       De Weg naar het Succes - Jules Dehantschutter
 • 46.       Een discussie over de enting tegen paratyfus - Diergeneeskundig Laboratorium Amerongen
 • 47.       Opdat uw duiven zouden winnen - V. Domicent
 • 48.       Sterke duiven op een gezond hok - Gust. Ducheyne
 • 49.       Terug in de Tijd - deel 1 - Gerard Duijn (NPOrgaan)
 • 50.       Terug in de Tijd - deel 2 - Gerard Duijn (NPOrgaan)
 • 51.       Terug in de Tijd - deel 3 - Gerard Duijn (NPOrgaan)
 • 52.       Terug in de Tijd - deel 4 - Gerard Duijn (NPOrgaan)
 • 53.       De moderne duivencoach – Ton Ebben & Leo v.d. Waart
 • 54.       Postduiven – Ton & Falco Ebben
 • 55.        Een bevlogen passie - Duivensport in de Kempen – Erfgoed (Jan Matthe)
 • 56.        De duif in het Zoeklicht - R. Frijlink
 • 57.         De Geschiedenis van de Belgische Reisduif - J. Gallez
 • 58.         De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 2 - J. Gallez
 • 59.         De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 3 - J. Gallez
 • 60.         De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 4 - J. Gallez
 • 61.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 5 - J. Gallez
 • 62.         De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 6 - J. Gallez
 • 63.         De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 7 - J. Gallez
 • 64.         101 Methoden om kampioen te worden en te blijven - Jules Gallez
 • 65.         101 Methoden 2 - J. Gallez
 • 66.          101 Methoden 3 - J. Gallez
 • 67.          101 Methoden 4 (Dagboek van John Lambrechts) - J. Gallez
 • 68.          101 Methoden deel 5 Topgeheimen - Jules Gallez
 • 69.          101 Methoden deel 6 Succesrijke methoden - Jules Gallez
 • 70.          Wenken voor Duivenliefhebbers - Jules Gallez
 • 71.           Methoden en Geheimen - René Genette
 • 72.          Passie voor de duivensport ll - David Glover/Marie Beaumont
 • 73.          Compleet handboek van de duivensport - David Glover/Marie Beaumont
 • 74.          Duif en wetenschap in DUIVENVARIA - Prof. dr.G. van Grembergen en G. Smedts
 • 75.          Plagen op het duivenhok - Dr. L. Geurden
 • 76.          Genetica bij duiven – H. van Grouw & J. de Jong
 • 77.          Van Koos de duivenmelker - Koos Haagberg / G.J. de Hoogh
 • 78.          Grote Fond in Nederland - J.B. Hendriks
 • 79.          Handboek Postduiven – Jan Hermans
 • 80.          Het grote Postduivenboek - A. v.d. Hoek/Prof.Dr. G. van Gremsbergen/J. Hermans
 • 81.          Enkele aspecten betreffende het orientatie- en navigatievermogen van de postduif - Jan Van Der Heul
 • 82.          Dertig jaar succesrijk duiven keuren - Maurice van Herck
 • 83.          De Vier Jaargetijden - M. Joseph Heuskin
 • 84.          Bertie Camphuis - Rene Hidding
 • 85.          Voeding, voeder, vitaminen en duiven - A. v.d. Hoek
 • 86.          Op weg naar huis (Het ene doen en het andere niet laten) - Arie v.d. Hoek
 • 87.          Op weg naar huis (Bij het uitslaan van de klokken) - Arie v.d. Hoek
 • 88.          Op weg naar huis (Een goede melker is belangrijker dan de duiven) - Arie v.d. Hoek
 • 89.          Op weg naar huis (Dat zeggen ze nou wel, maar ik geloof het niet) – Arie v.d. Hoek
 • 90.          Graan en water - A. v.d. Hoek
 • 91.          De studie der oogkenmerken bij reisduiven" - Josef Hofmann
 • 92.          Duivenbluf – M. Hauben
 • 93.          Winstgevende Trucjes - S. de Jong
 • 94.          Duivensport Aktueel - K.B.D.B.
 • 95.          De Beginneling - Frans Kreydt
 • 96.          De duivensport (Handleiding voor beginnelingen) – H. Kruijt
 • 97.          In vogelvlucht naar de top - Jan Chr. Kruithof/Dirk Zoland
 • 98.          Geheimen en successen - Hans Eijerkamp en zonen onthullen... - Jan Chr. Kruithof
 • 99.          Weduwschap in ieders bereik - Lab. Colombine
 • 100.       Houdt ze gezond - Lab. Nobilis-Verapharm
 • 101.       De Postduif - Dr J. Lahaye en Dr E. Cordiez
 • 102.        Doffers en duivinnen - John Lambrechts
 • 103.        Koppelen, kweken en spelen - John Lambrechts
 • 104.       Rasverbetering van postduiven - John Lambrechts
 • 105.       Van ei tot kampioen - John Lambrechts
 • 106.       Ogen in kleur - John Lambrechts
 • 107.       Wetenschappelijke Duivensport - Henry Landercy
 • 108.        Al de Geheimen van de Duivensport - Henry Landercy
 • 109.        Kunst en stiel - Henry Landercy
 • 110.        Moderne methodes - Hendry Landercy &  N. de Scheemaecker
 • 111.        Na 70 jaar duivensport - Henry Landercy
 • 112.        Nieuwe geheimen van de Duivensport – Henry Landercy
 • 113.        Revolutionaire methodes in het duivenspel – Henry Landercy
 • 114.        Stootmethodes in de duivenliefhebberij - Henry Landercy
 • 115.        Vooruitstrevende duivenliefhebberij – Henry Landercy
 • 116.        De beroepsspelers kloppen maar hoe – Hendry Landercy
 • 117.        Geld verdienen al spelend met de duiven - Hendry Landercy
 • 118.        Ontplofmethodes - Hendry Landercy
 • 119.        Duivensport der toekomst – Hendry Landercy
 • 120.        Het meesterschap in de duivensport – Henry Landercy
 • 121.        Het volmaakte geheim in zake kennis van Reis- en Kweekduiven - Frans van Linden
 • 122.        Technische Studie over de Postduif - C.G. van der Linden
 • 123.        101 Vragen aan Dierenarts - Henk Lommers
 • 124.        Arras-Orleans-Bourges-Barcelona – Antoon Malfait/G. Werquin
 • 125.        Bewust duivenmelken - Antoon Malfait
 • 126.        De begeleiders maken zich klaar, deel 1 - Antoon Malfait
 • 127.        De begeleiders maken zich klaar, deel 2 - Antoon Malfait
 • 128.        Duivensport een veelarmenkruispunt - Antoon Malfait
 • 129.        Duiven en haar verzorging - H.K.G.W. van Mens
 • 130.        Houden van Postduiven - Heim Meijerink (uitgave NPO)
 • 131.        De Postduif - G.J.D. Mingelen
 • 132.        Postduiven - G.J.D. Mingelen
 • 133.        Zak-Encyclopedie voor de Postduivensport -G.J.D. Mingelen
 • 134.        Postduivensport (jaarboek 1987) – A. Moeskops
 • 135.        Voedingsadviezen voor uw Postduiven – Willem Mulder
 • 136.        Een gevleugelde liefhebberij - de wondere wereld van de duivensportcultuur – Bart de Nil
 • 137.        Duiven Melken als Hobby - Dr. K. van Noppen
 • 138.        Wat vrouwen niet (mogen) weten over de duivensport - Jaak Nouwen
 • 139.        Duivensport als hobby - Jaak Nouwen
 •               Olympiade Special - Duivensportbond NPO
 •               Duivensport een fijne hobby - NPO Duivensportbond (Toon Moeskops)
 • 140.        Van Rotsduif tot Postduif - Ornithophilia
 • 141.        't Postduivenoog als kwaliteitsobject - Ornithopharma (gebr. Oomens)
 • 142.        De duif van dag tot dag - Léon Petit
 • 143.        Duivenkweek en duivensport - Léon Petit
 • 144.        Om kampioen te worden en te blijven - Léon Petit
 • 145.        Nestspel en konditie - Léon Petit
 • 146.        Het weduwschapsspel - Protector
 • 147.        Willen is kunnen - Reporter Gerry
 • 148.        A B C van de duivenmelker - Roger Quick
 • 149.        Duivensport Totaal - Roger Quick
 • 150.        Het Nederlandse Postduivenboek - N. Robeerts
 • 151.        De Postduif – J.H.D. Roodenburg
 • 152.        Uit de praktijk – A. Roodhooft
 • 153.        Het beste van Ad Schaerlaeckens  deel 1 - Ad Schaerlaeckens
 • 154.        Het beste van Ad Schaerlaeckens  deel 2 - Ad Schaerlaeckens
 • 155.        Gebr. Janssen - Arendonk (Beroemdste duivenliefhebbers aller tijden) - Ad Schaerlaeckens
 • 156.        De kampioenenparade talloze reportages van Grote Belgische duivenkampioenen – A.S.
 • 157.        Herkennen en Verzorgen van Kampioensduiven – Gerard Schalkwijk
 • 158.       Wetenswaardigheden om kampioen te worden en te blijven - Noël De Scheemaecker
 • 159.       Vriend Duivenliefhebber - Noël De Scheemaecker
 • 160.       Strijd om Duiven - A. Scheygrond (AO reeks nr 334)
 •             De Reisduif (In 12 lessen van de Belgische School voor Duivenliefhebbers) - L. Schlusmans
 • 161.       Gezonde duiven – L. Schrag
 • 162.       Door juiste voeding meer succes!! - Ing. H. Sloot
 • 163.       Paramyxo bij duiven - J.v.d. Sluis
 • 164.       Het wereldberoemde hok Gerard & Michel Vanhee - Thomas L. Smith
 • 165.       Het geheim der keuring van de duiven - Dr. Solfert
 • 166.       De postduif van A - Z. - C.A.M. Spruijt
 • 167.       De Postduivenrassen - C.A.M. Spruijt
 • 168.       Practische Duiventeelt - C.A.M. Spruijt
 • 169.       Onze Duiven (houden, huisvesten en verzorgen) - C.A.M. Spruijt
 • 170.       Raskenmerken - C.A.M. Spruyt
 • 171.       Moderne inzichten in de postduivensport - Dr. J. Stam
 • 172.       Het handboek voor de duivensport - Dr. J.W.E. Stam J.W.E. & Drs. J. Van Der Sluis
 • 173.       Wordt keurder op eigen hok - R. van Steenberghe
 • 174.       Duivenziekten - J.P. Stosskopf
 • 175.       Vademecum Duivenproducten - J.P. Stosskopf
 • 176.       Natuurlijke invloeden op wedstrijdvluchten met reisduiven - H. Tamboryn
 • 177.       Veertig jaar praktijk als duivenliefhebber - Jacques Tournier
 • 178.       Duivenliefhebberij en Praktijk - Jacques Tournier
 • 179.       De kenmerken der vleugels  - Charles Vanderschelden
 • 180.       Duivenliefhebberij 1938 - 1939 - G. Vanderbusche
 • 181.        Erfelijke kwaliteiten bij postduiven - Victor Vansalen
 • 182.       Vitaminen en doping - Victor Vansalen
 • 183.       Vleugelkwaliteiten bij sportduiven - Victor Vansalen
 • 184.       Kampioenen onthullen - Victor Vansalen
 • 185.       Kampioenen klappen uit de biecht - Victor Vansalen
 • 186.       Ziekten, tekorten en remedies - Victor Vansalen
 • 187.       Zó kweken & spelen kampioenen - Victor Vansalen
 • 188.       Fit en Gezond - Victor Vansalen
 •              Recht voor de raap - Jef Vanwinkel
 • 189.       Snipperingen - Louis Vermeyen
 • 190.       Internationaal oogteken bij wedstrijdduiven - Brian Vickers
 • 191.       Paramyxovirusziekte bij duiven - H. Vindevogel / J.P. Duchatel
 • 192.      Postduiven: voeding/verzorging/huisvesting/wedvlucht - Bert Visser
 • 193.       Gezondheidszorgen bij de sportduif - Rik Vrancken
 • 194.       Groten wijzen de weg - Rik Vrancken
 • 195.       Snellere duiven – Rik Vrancken
 •               Het geheim der kampioenen - Piet de Weerd & Jos Oomens
 • 196.       Het Ras Janssen van Arendonk - Piet de Weerd
 • 197.       Lente, Zomer, Herfst en Winter deel 1 - Piet de Weerd
 • 198.       Lente, Zomer, Herfst en Winter deel 2 - Piet de Weerd
 • 199.       Renpaarden van het Luchtruim - Piet de Weerd
 • 200.      Suizende vleugels – André Vanbruane en de Weerd
 • 201.       Welzijn van duiven sleutel tot succes - J.F.G.M. Wiertz
 • 202.       De Volmaakte Duivenliefhebberij - Sylvain Wittouck
 • 203.      De oriëntatie van trekvogels en postduiven - C.G. van Wijk
 • 204.       Het totale weduwschap - Hans Zurhöfer

 • Sierduiven

 • 1.          De Sierduif - J. de Jong & N. van Benten
 • 2.         75 Jaar Friesche Sierduiven Club - W. de Boer e.a.
 • 3.          Onze Trommelduiven - Ton Brouwers
 • 4.          De Sierduif - Rob Dekker & Dick Hamer
 • 5          Sierduiven in Kleur - C.S. van Gink
 • 6.          De Malthezer Kipduif - Peter Goossens
 • 7.          Onze Sierduiven 1 & 2 = H.W. Logman
 • 8.          Moderne Duiventeelt - R. v.d. Mark
 • 9.          Nederlandse Hoogvliegers & Oud Hollandse Tuimelaars - A. S. Heijboer & R. v.d. Mark
 • 10.         Sierduiven - R. v.d. Mark
 • 11.         De Nederlandse Sierduivenrassen = R. v.d. Mark
 • 12.        De kleurduivenrassen - R. v.d. Mark
 • 13.        Leidraad voor Sierduivenfokkers - R. v. d. Mark
 • 14.        Sierduiven als liefhebberij - R. v.d. Mark
 • 15.        Elseviers Duivengids - A. McNeillie
 • 16.        Sierduiven - B. Mulder & J. de Jong
 •             Nederlandse Sierduivenrassen - NBS (Wim Halsema & Dick Hamer)
 • 17.        Sierduiven - W. Palleske
 • 18.        Sierduiven - A. Rijs
 • 19.        De 500 mooiste duivenrassen van A tot Z - H.J. Schille
 • 20.        Sierduiven - J. Schutte
 • 21.        De kleurduiven - C.A.M. Spruyt
 • 22.        De kropper rassen - C.A.M. Spruyt
 • 23.        De Structuurduiven - C.A.M. Spruyt
 • 24.        De Tuimelaar rassen - C.A.M. Spruyt
 • 25.        Duiven houden -C.A.M. Spruyt & H. Th. Moezelaar
 • 26.        Leren houden van levend erfgoed / Sierduiven - SZH