De-Duivencoach.nl
Nico van Veen

Coaching en Advies

 Inleiding

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Het sleutelwoord daarbij is samenwerken en niet het overdragen van kennis of het geven van instructies. Samenwerken veronderstelt dat beiden een inspanning willen doen. Het initiatief voor die inspanning ligt bij degene die gecoacht wordt en begint al bij het moment dat deze mij inschakelt. Vanaf dat moment begint de samenwerking. En het is niet de coach, maar de gecoachte die bepaalt wat er het beste kan gebeuren. Mijn rol als coach bestaat vooral uit het meedenken met de duivenliefhebber, maar de liefhebber moet zelf aan het werk.

In de beginperiode maakte ik de fout om zelf te veel werk op mijn schouders te nemen. Zo stelde ik bijvoorbeeld koppels samen van liefhebbers die de administratie van hun duiven niet op orde hadden. Dat betekende avonden werk om de afstamming uit te zoeken, wat ze gepresteerd hadden in de kweek en op de vlucht, op wat voor vluchten ze hun beste prestaties hadden behaald, hoeveel jongen er uit gekweekt waren, etc. Door schade en schande wijs geworden, doe ik dat nu niet meer. Wel help ik met het op orde brengen van de duivenadministratie wanneer dat nodig blijkt.

Coaching
Zoals beschreven op mijn welkomstpagina bestaat mijn dienstenpakket uit de onderdelen beoordelen/selecteren, koppelen, coaching en advies. Vooral beginnende liefhebbers schakelen mij in voor het totale pakket van diensten. In dat geval is er sprake van een nauwe samenwerking. Het spreekt vanzelf dat er bij zo’n intensief samenwerkingstraject een basis van wederzijds vertrouwen moet zijn. Is dat er bij één van de partijen niet, dan werkt de coaching niet. Voor mij als coach is het erg belangrijk dat degene die mij inschakelt, bereid is om zich in te spannen voor een beter resultaat en zich niet volledig op mij of mijn adviezen richt en vooral niet het initiatief helemaal bij mij laat liggen.

Feitelijk kan vrijwel iedere duivenliefhebber wel een coach gebruiken. Dit vanwege de enorme complexiteit van de duivensport en de vele kennisgebieden die samenhangen met de duivensport.

Bemiddeling
Om te slagen in de duivensport moet u allereerst over goede duiven beschikken. Veel te vaak worden allerlei excuses aangevoerd waarom bepaalde duiven niet presteren. Als op hetzelfde hok andere duiven het wel doen, adviseer ik u om zo snel mogelijk de niet presterende duiven weg te doen die ouder zijn dan twee jaar en vers bloed bij te halen die u tegen uw best presterende duiven aan zet. Te duur? Ten onrechte wordt vaak gedacht dat voor een goede duif veel geld moet worden betaald, waarbij verwezen wordt naar de bedragen die sommigen voor duiven op de bekende veilingsites of bij liefhebbers met grote namen betalen. Honderden euro's voor een duif betalen is echter absoluut niet nodig. Bewezen goede duiven brengen vaak maar 10% op van een duif met een klinkende stamkaart vol met aansprekende namen. Ik kan u helpen voor redelijke bedragen duiven te vinden waarmee u een goed presterend hok duiven kunt opbouwen.

Advies
Kennis is macht gaat ook beslist op in de duivensport. Maar wat zijn zoal de gebieden waarvan je (enige) kennis dient te bezitten als je het ver wilt schoppen in de duivensport? Zelfs het antwoord op deze vraag zullen veel duivenliefhebbers je schuldig blijven. De meeste duivenliefhebbers doen maar iets en baseren zich daarbij veelal op hun gevoel en soms op allerlei theorieën die geen wetenschappelijke basis hebben. De belangrijkste kennisgebieden waarbinnen de duivensport zich afspeelt zijn;
·         kennis van het (duiven)lichaam (anatomie)
·         erfelijkheidsleer (genetica)
·         vliegkunst (aerodynamica)
·         voedingsleer
·         het hok en hokklimaat(beheersing) en kennis van ziekten/ziekteverwekkers
·         het oriëntatie vermogen en het weer
De genoemde kennisgebieden zijn weer onder te verdelen in talloze onderwerpen waarbij voor vrijwel ieder onderwerp weer aparte studies mogelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennis van het lichaam. Voor vrijwel ieder lichaamsdeel en orgaan bestaat wel een specialisme. Als duivenliefhebber kun je je hele duivensportcarrière wel blijven leren. Hetgeen overigens voor het gehele leven geldt, maar dat terzijde.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande onderwerpen kunt u te alle tijde contact met mij opnemen. Wanneer ik u niet kan helpen zal ik u doorverwijzen naar een deskundige op het betreffende gebied.