De-Duivencoach.nl
Nico van Veen

Colloïdaal Zilver

Colloïdaal zilver of zilverwater is een mengsel van water met zeer kleine deeltjes zilver. Al voor de Christelijke jaartelling heeft de mens zilveroplossingen gebruikt om ziekteverwekkers te bestrijden en ziektes te voorkomen. Colloïden zijn in de natuur de kleinste deeltjes waarin een stof fijn gemaakt kan worden en waarbij deze toch nog zijn karakteristieke eigenschappen behoudt.  CZ wordt wel gebruikt ter behandeling van infecties die veroorzaakt zijn door micro-organismen als bacteriën, virussen en schimmels. Daarnaast wordt het soms gebruikt als ontsmettingsmiddel.

Van nut op het duivenhok?

De bekende duivenvoerexpert Willem Mulder schrijft over het gebruik van colloïdaal zilver in de duivensport onder andere het volgende; “Een aantal jaren hebben we CZ met een grote groep liefhebbers uitgetest.  Wat bleek was dat op vele testhokken de duiven in de rustperiodes geheel schoon en super gezond bleven. In het vliegseizoen was het toedienen van CZ ook een goede hulp, maar bleek het niet geheel afdoende te zijn. De bacteriedruk was dan soms toch te groot en moest er af en toe toch worden ingegrepen. “

Een bevriend liefhebber die zelf een klein laboratorium had, heeft veel geëxperimenteerd met CZ. Zijn ervaring is dat door aanhechting van de micro zilverdeeltjes aan weefsel/slijmvliezen de virussen/bacteriën zich moeilijker kunnen aanhechten en worden afgestoten. Ze worden echter niet gedood!! De desbetreffende liefhebber heeft in zijn laboratorium nooit kunnen vaststellen dat bacteriën werden gedood door CZ, laat staan virussen.  Bovendien worden door CZ ook andere organische stoffen en goede bacteriën afgestoten. Naast dat dit vliegen zal aantrekken op het hok zal ook de duif op den duur verzwakken.

In diverse artikelen wordt aangegeven dat CZ zich bij langdurig gebruik kan gaan ophopen in organen als de nieren, lever, milt en het zenuwstelsel. Dat zou dan weer betekenen dat wanneer gekozen wordt voor colloïdaal zilver het niet aan structureel (dus dagelijks) zou moeten vertrekt. Maar juist dan is CZ het meest effectief. Daarnaast wordt aangeraden om CZ beslist niet te gebruiken in combinatie met medicatie! Zo ken ik een verhaal van een liefhebber die CZ in combinatie met knoflook verstrekte en vervolgens geconfronteerd werd met veel onbevruchte eieren en sterfte van kleine jongen. Ook kan CZ beslist niet samen gebruikt worden met andere middelen waar halogeniden (bijvoorbeeld chloor) inzitten. Er kunnen dan zware vergiften gevormd worden, zoals bij chloor; Zilverchloride!

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat bij een geringe infectiedruk CZ weliswaar kan helpen om de duiven gezond te houden, maar dat er nogal wat risico’s en voorwaarden aan het gebruik ervan verbonden zijn. Naar mijn mening zijn er betere en veiligere middelen dan CZ om de duiven te helpen om gezond te blijven.