Het lezen Waard

Op deze pagina's komen artikelen of links naar artikelen over verschillende facetten van de duivensport, maar met name gericht op selecteren en koppelen. Deze pagina's zullen worden gerubriceerd worden per onderwerp. In mijn reacties op vragen en/of opmerkingen in het gastenboek zal ik naar deze artikelen verwijzen.

Nico Meuwsen : Succes is afdwingbaar (Schijf van 5)Van Nico Meuwsen ontving ik een door hem geschreven zeer interessant artikel, waar hij naar mijn mening exact weergeeft waarin topspelers zich onderscheiden. Hij beschrijft de zogenaamde schijf van vijf. Dit zijn vijf eigenschappen die de echte toppers gemeen hebben. Ik kan me heel goed vinden in dit artikel. Het sluit haarfijn aan op mijn eigen visie.

Wiebren van Stralen: De legende Piet de Weerd Wiebren heeft een aantal uitspraken van Piet de Weerd die hij heeft gedaan in een vraaggesprek met Dirk Zoland uitgelicht in dit artikel. Ik heb dit artikel geplaatst omdat ik enerzijds erg veel heb opgestoken uit boeken van deze grootmeester en hij voor mij een voorbeeld is in het selecteren en koppelen van duiven. Anderzijds verwijs ik naar dit artikel in een reactie op een aantal opmerkingen in mijn gastenboek waarin critici mijn kennis en vaardigheden betwijfelen omdat ik zelf geen aansprekende successen heb behaald in de duivensport.

Wiebren van Stralen: Soigneur, adviseur, selecteur: Wiebren beschrijft in dit artikel dat je onder de volgende link kunt vinden http://www.duivenlog.nl/default.asp?NewsId=58247 wat volgens hem de oorzaak is van de toename aan selecteurs en adviseurs in de duivensport. Hij zegt hierover o.a. het volgende "Zolang deze adviseurs niet in de ogen van hun klanten kijken, zullen ze hoofdzakelijk een nieuwe teleurstelling opleveren. Want een duivenliefhebber die niet presteert, die doet iets fout, zoveel is wel duidelijk. Het zou àl te gemakkelijk zijn om te denken dat ze alleen de duiven met de goede ogen missen, alleen het verkeerde product gebruiken of alleen de verkeerde leermeester hebben". Hij legt met deze woorden in mijn optiek precies de vinger op de zere plek.

Jan Jacobs: Kleurvererving bij duiven: Dit is een samenvatting van een artikel dat geschreven is door Jan Jacobs, keurmeester en erelid van de Nederlandse Schoonheidspostduivenclub. U kunt het gehele artikel getiteld "Voortplanting en Vererving bij duiven" vinden op de website van de SPC. http://spc.sierduif.nl/voortplanting.htm Ik heb dit artikel hier opgenomen vanwege de heldere uitleg over de manier waarop kleuren vererven en specifiek de beschrijving van het sierduivenrood dat in bepaalde lijnen postduiven regelmatig opduikt.

Eddy Noël: De Selectie: Dit is een samenvatting van een artikel dat geschreven is door de bekende voedingsdeskundige Eddy Noël op zijn website in september 2007. Ik heb het een beetje ingekort en wat typisch vlaamse woorden vervangen. Dat Eddy weet waar hij over praat is zichtbaar in de vele resultaten die hij de afgelopen jaren heeft neergezet samen met zijn compagnon Donien van Hoeck. Zie hun website http://www.vanhoeck-noel.be waarop meerdere interessante artikels van Eddy's hand alsmede een uitgebreide beschrijving van hun hokken, duiven, spelsystemen, resultaten, etc.

de-duivencoach.nl (K.v.K 01166256)  |  info@de-duivencoach.nl