Begeleiding

Begeleiding bij het opbouwen van een goed hok duiven houdt meer in dan alleen het selecteren, koppelen en het verstrekken van aankoopadviezen. Uiteraard is het onmogelijk om u dagelijks bij te staan, maar wanneer u besluit om mij in te schakelen voor een compleet pakket van de door mij geleverde diensten, waarbij een begeleidingsplan wordt opgesteld en een doel wordt vastgesteld, spreekt het vanzelf dat we contact houden totdat het doel bereikt is of zolang u dat nodig acht. Voordat wij met elkaar in zee gaan worden in een intakegesprek duidelijke afspraken gemaakt over wederzijdse verwachtingen, de verwachte duur van de overeenkomst en de concrete acties die nodig zijn om het vastgestelde doel te bereiken. Deze afspraken worden in een begeleidingscontract gezet. Dit is tevens mijn offerte. Zie verder de pagina "wat het u kost".

Ook wanneer u geen begeleidingscontract met mij heeft afgesloten, maar u heeft een probleem waar u zelf niet uitkomt, kunt te alle tijde contact met mij opnemen. Hierbij kunt u denken aan vragen op het gebied van voeding, verluchting, ziektes, etc. Soms zal ik u moeten doorverwijzen naar een deskundige op het betreffende gebied.

In ieder geval zal ik me wel eerst zelf altijd op de hoogte stellen over wat er precies aan de hand is. Een goede oplossing kan mijn inziens alleen voortkomen uit een goede diagnose.

de-duivencoach.nl (K.v.K 01166256)  |  info@de-duivencoach.nl