Aankoopadvies

Wanneer u de veilingsites op internet bekijkt, lijkt het er de laatste tijd steeds meer op dat een mooie stamkaart de doorslag geeft om een duif aan te kopen. Bewezen goede duiven brengen vaak maar 10% op van een duif met een klinkende stamkaart vol met aansprekende namen. Namen van beroemde duiven uit de zestiger jaren, dus van ruim veertig jaar geleden sieren menige stamkaart. Als u er plezier aan beleeft om dergelijke duiven aan te schaffen moet u dat natuurlijk doen, maar ik vergelijk dit dan met bijvoorbeeld het verzamelen van zeldzame postzegels. De kans dat u met dergelijke duiven kampioen wordt acht ik echter uiterst klein.

Ik ben van mening dat wanneer u wilt presteren en aan de top wilt blijven, u geregeld duiven zult moeten aanschaffen. Slechts enkele grootmeesters slaagden erin om met hun basismateriaal meer dan tien jaar aan de top te blijven zonder duiven bij te halen en in te kruisen. Dat is echter maar voor zeer weinigen weg gelegd. Om te slagen moet u allereerst over goede duiven beschikken. Veel te vaak worden allerlei excuses aangevoerd waarom bepaalde duiven niet presteren. Als op hetzelfde hok andere duiven het wel doen, adviseer ik u om zo snel mogelijk de niet presterende duiven weg te doen die ouder zijn dan twee jaar en wat vers bloed bij te halen die u tegen uw best presterende duiven aan zet. Te duur? Ten onrechte wordt vaak gedacht dat voor een goede duif veel geld moet worden betaald, waarbij verwezen wordt naar de bedragen die sommigen voor duiven op de bekende veilingsites of bij liefhebbers met grote namen betalen. Honderden euro's voor een duif betalen is echter absoluut niet nodig.

Ik kan u helpen voor redelijke bedragen duiven te vinden waarmee u een goed presterend hok duiven kunt opbouwen. Er vervolgens goed mee vliegen zult u zelf moeten doen. Eventueel kan ik u daar wel bij begeleiden.

    

Als voorbeeld van het opbouwen van een eigen stammetje duiven heb ik bovenstaande duiven hier ter illustratie opgenomen. Ze zijn van Bram Wassenaar in Minnertsga die ik bij het koppelen en aanschaffen van duiven heb geadviseerd. Nazaten van deze duiven zorgen op zijn hok en dat van vele anderen voor mooie successen op zowel de vluchten tussen de 500 en 1000 kilometer alsmede op tentoonstellingen. Mooi en goed gaan hier samen.

de-duivencoach.nl (K.v.K 01166256)  |  info@de-duivencoach.nl